Rösler istraživanja i razvoj

Za rešenja, koja još ne postoje

Stalna istraživanja i razvoj se za Rösler-grupu veoma visoko vrednostno kotiraju. Zato se godišnje 2,5 miliona eura investira u razvoj proizvoda i procesa. Zbog toga su i naši centri za testiranje i istraživanje, rasprostranjeni širom sveta i naša centralna laboratorija u sedištu firme u Untermerzbach-u najbolje opremljeni.

Na sopstvenu inicijativu u Rösler-u se strategijski i ciljano odvija razvoj mašina i prozesnih sredstava da bi smo mogli da Vam ponudimo rešenja koja još ne postoje. U saradnji sa univerzitetima i stručnim školama, bazična i visoko komplikovana detaljna istraživanja su dostupna dualnim studentima i zaposlenim studentima, tako da oni u pomoć Rösler-ovog tima dosežu nove horizonte i mogu da postave temelje za inovacije.

Najmodernija tehnika simulacije i upotreba software uz numeričku mehaniku strujanja se koriste da bi se razvli odgovarajući procesi i tokovi za naše kupce.