Naknadna obrada i tehnika obrade površina za aditivnu proizvodnju (3D-štampa)

Naknadna obrada aditivno proizvedenih delova (često označena kao 3D-štampa) zahteva sagledavanje celokupnog procesnog lanca, radi postizanja željenog kvaliteta površine. Bez obzira da li se radi o uklanjanju zaštitnih struktura, zaobljavanju ivica, poliranju do visokog sjaja, glačanju površina ili pripremama za nanošenje slojeva.

Rösler godinama intenzivno radi na tome, da ponudi procesno orjentisana rešenja za obradu aditivno proizvedenih elemenata kao celokupni paket. Za oplemenjivanje površina na raspolaganju su mnogobrojni procesi kliznog brušenja i sačmarenja. Mogu se obrađivati skoro svi materijali kao na pr. plastika i metali kao i radni komadi iz različitih proizvodnih procesa. Paleta ponude se kreće od homogenih površinskih slika preko procesa glačanja sa malom hrapavošću pa sve do poliranja do visokog sjaja.

Uska saradnja sa renomiranim industrijskim partnerima i razvojne i istraživačke ustanove nam daju podršku da za sve datosti površine u procesu ubrzanog razvoja tehnologije ponudimo brzo dobre rezultate.

Imajte poverenja u iskustvo naših centara za testiranje i razvoj i upoznajte različite mogućnosti za Vaše AM-radne komade.