Inovacija i tehnika: finding a better way

Osnovno ispitivanje i razvijanje procesa na najvišem nivou

Za nas se inovacija ne završava na razvoju novih proizvoda ili komponenti. Mi razmišljamo dalje i prelazimo celokupan put. Osnovna istraživanja i detaljan razvoj procesa obrade površina spadaju zato pod našu kompetenciju i sadrže posmatranje radnih komada, mašina, medijuma obrade za separaciju odnosno tehniku reciklaže kao celovit i trajan proces.

Više od 80 inžinjera i tehničara svakodnevno rade u našim sektorima za konstrukciju i razvoj na individualno odredjenim procesnim rešenjima i brinu o tome da površina Vaših radnih komada dostigne željeni kvalitet. Osim toga Rösler u svom sedištu u Unermerzbach-u poseduje najbolje opremljenu laboratoriju kao i technološke centre za istraživanje i razvoj. Pri tome razvijamo ne samo poručeno već i samoinicijativno i saradjujemo pored ostalog i sa spoljnim partnerima za razvo.

U našem centru kometentnom za letenje i Aerospace u Francuskoj se razvijaju i etabliraju „mokri“ i “suvi“ procesi sačmarenja kao i proces Shot-Peening.