Livnice

Postrojenja za klizno brušenje i sačmarenje za livnice: Celovita rešenja iz jednog liva

Skidanje peska i cundera sa radnih komada u tehnici livenja postavlja najviše zahteve za obradu površina. Nebitno da li se radi o čeličnom ili gvozdenom livu, odlivcima od aluminijuma, cinka ili magnezijuma ili livu od plastike: obimna ponuda Röslerovih postrojenja za klizno brušenje i sačmarenje omogućava optimalan proces za svaki zahtev.

Izbor pravog postrojenja zavisi od metode i toka proizvodnje, kao i vrste, količine i veličine delova. Da bi ste razvili najbolji mogući proces za Vaše potrebe, kontaktirajte nas direktno.