Lakiranje i nanošenje slojeva

Priprema za lakiranje i nanošenje slojeva sa Röslerom: Za dugotrajne kvalitetne površine

Kada se radi o zaštiti limova i profila od korozije, permanentno rastu zahtevi za optimalnom površinom. Karakteristike proizvoda kao što je ekonomičnost i zaštita sredine su pretpostavke za odgovor na rastuće zaheve obrade površine. Za pripremu površina u oblasti lakiranja i nanošenja slojeva Rösler u svom programu ima više inovativnih postrojenja.