Rösler - Specijalista za tehniku obrade površina

Mi smo Vaš partner za inovativnu tehniku sačmarenja i kliznog brušenja

Rösler je jedini ponuđač na svetu koji, u oblasti tehnike obrade površina nudi dve bitne tehnologije - klizno brušenje i sačmarenje u kombinaciji sa industrijskim postrojenjima a uz to sam razvija i proizvodi sve komponente.

Zahvaljujući svojoj ekonomičnosti i tehnologiji koja štedi vreme i štiti resurse, Röslerova postrojenja za klizno brušenje su najprodavaniji sistemi na svetu. Ona omogućuju realno sniženje troškova i mogu se koristiti svuda gde se obrada površina do sada izvodila manuelno i sa visokim tehničkim utroškom.

Röslerova tehnika sačmarenja se odlikuje inteligentnom konstrukcijom, inovativnim detaljima i naročito dugotrajnim komponentama. Röslerov mašinski program u tehnici sačmarenja obuvata i postrojenja za precizno sačmarenje vazduhom pod pritiskom i postrojenja za sačmarenje turbinama visokog učinka.

Kao ponuđač sistema ne staramo se samo o našim procesima i proizvodima. Zainteresovani smo i za kvalifikaciju Vaših saradnika. Na Rösler Akademiji prenosimo Vam na praktičnim seminarima naše tehnološko znanje, kako bi ste postigli viši proizvodni kvalitet i veće iskorišćenje postrojenja.

  

Rösler Academy

Surf Finisher

Aktuelne novosti
Aktuelne novosti

Novo iz oblasti obrade površina.

u vestima
[Translate to Serbisch (rs-sr):] Unser Imagefilm - Wer wir sind, was wir machen. - Schauts Euch an. Imagevideo
[Translate to Serbisch (rs-sr):] Innovation & Technik

Inovacija i tehnika
Inovacija i tehnika finding a better way ...